Tuleje KS PERMAGLIDE® (walcowe) PAP

Główna funkcja:

 • przyjmowanie i przenoszenie sił promieniowych
 • ustalanie pozycji części ruchomych względem siebie
 • zapewnianie dokładności prowadzenia ruchów promieniowych i osiowych przez cały okres żywotności eksploatacyjnej

Tuleje walcowe KS PERMAGLIDE® PAW dostępne są w dwóch grupach materiałowych:

 • grupa materiałowa P1 - aplikacje bezkonserwacyjne, bezsmarowe
 • grupa materiałowa P2 - aplikacje niskokonserwacyjne, smarowane

Zasadnicze zalety tulei walcowych z grupy P1 wzgl. P2:

 • niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń montażową
 • bardzo prosty montaż
 • niski współczynnik tarcia
 • wysoka odporność chemiczna

Kiedy warto się zdecydować na tuleje P1?

 • jeżeli smarowanie (olejem, smarem) jest niemożliwe lub niedozwolone
 • przy temperaturach roboczych w przedziale -200°C bis 280°C
 • przy szybkościach ślizgu niskich do średnich, w zależności od typu materiału od maks. 0,8m/s do maks. 2m/s
 • jeżeli występują duże obciążenia osiowe

Kiedy warto się zdecydować na tuleje P2?

 • gdy jest przewidziane smarowanie (olejem, smarem)
 • gdy wymagane są większe szybkości ślizgu (do 3,3m/s)
 • przy podwyższonym obciążeniu wstrząsami wzgl. podwyższonym obciążeniu krawędziowym
 • gdy wymagany jest mniejszy luz łożyskowy (nie P20 i P200)

Wskazówka:

Należy uwzględnić przedział temperatur roboczych od -40°C do 110°C!

Tuleje kołnierzowe KS PERMAGLIDE® PAF

Główna funkcja:

 • przyjmowanie i przekazywanie sił promieniowych i pochodzących z jednego kierunku sił osiowych
  - ustalanie pozycji części ruchomych względem siebie
 • zapewnianie dokładności prowadzenia ruchów promieniowych oraz
 • kompensacja odchyłek osiowych ruchów promieniowych przez cały okres żywotności eksploatacyjnej

 

Tuleje kołnierzowe KS PERMAGLIDE® PAF są dostępne tylko w bezkonserwacyjnej grupie materiałowej P1

Podstawowe zalety tulei kołnierzowych P1:

 • niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń montażową
 • bardzo prosty montaż
 • niski współczynnik tarcia
 • wysoka odporność chemiczna

Kiedy warto się zdecydować na tuleje kołnierzowe P1?

 • jeżeli smarowanie (olejem, smarem) jest niemożliwe lub niedozwolone
 • przy temperaturach roboczych w przedziale -200°C bis 280°C
 • przy szybkościach ślizgu niskich do średnich, w zależności od typu materiału od maks. 0,8m/s do maks. 2m/s
 • jeżeli standardowy luz łożyskowy jest wystarczający dla danej aplikacji
 • jeżeli występują obciążenia osiowe małe do średnich

Wskazówka:

Wyższe obciążenia osiowe mogą zmniejszyć żywotność eksploatacyjną ze względu na redukcję powierzchni nośnych kołnierza.

Taśmy i prowadnice ślizgowe KS PERMAGLIDE® PAS

Taśmy KS PERMAGLIDE® są dostępne jako przycinane pasy materiału. Z pasów takich można wykonywać elementy ślizgowe o najróżniejszych formach.

Wykonywane z taśm prowadnice ślizgowe spełniają następujące funkcje główne:

 • przejmowanie i przekazywanie sił działających prostopadle do powierzchni bieżnej
 • ustalanie pozycji części ruchomych względem siebie
 • zapewnianie dokładności prowadzenia osiowego przez cały okres żywotności eksploatacyjnej

Taśmy KS PERMAGLIDE® PAW dostępne są w dwóch grupach materiałowych:

 • grupa materiałowa P1 - aplikacje bezkonserwacyjne, bezsmarowe
 • grupa materiałowa P2 - aplikacje niskokonserwacyjne, smarowane

Informacje o zaletach i grupach materiałowych najlepiej przystosowanych do konkretnych aplikacji są zawarte w rozdziałach dotyczących tulei walcowych, tulei kołnierzowych i podkładek oporowych.

Podkładki oporowe KS PERMAGLIDE® PAW

Główna funkcja:

 • przejmowanie i przekazywanie sił osiowych pochodzących z jednego kierunku
 • ustalanie pozycji części ruchomych względem siebie
 • zapewnianie dokładności prowadzenia osiowego przez cały okres żywotności eksploatacyjnej

  Podkładki oporowe KS PERMAGLIDE® PAW dostępne są w dwóch grupach materiałowych:

  • grupa materiałowa P1 - aplikacje bezkonserwacyjne, bezsmarowe
  • grupa materiałowa P2 - aplikacje niskokonserwacyjne, smarowane

  Zasadnicze zalety podkładek oporowych z grupy P1 wzgl. P2:

  • niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń montażową
  • bardzo prosty montaż
  • niski współczynnik tarcia
  • wysoka odporność chemiczna

  Kiedy warto zastosować podkładki oporowe P1?

  • jeżeli smarowanie (olejem, smarem) jest niemożliwe lub niedozwolone
  • w temperaturach roboczych w przedziale -200°C bis 280°C
  • przy szybkościach ślizgu niskich do średnich, w zależności od typu materiału od maks. 0,8m/s do maks. 2m/s
  • jeżeli występują duże obciążenia osiowe. W przeciwieństwie do tulei kołnierzowej podkładka oporowa udostępnia praktycznie 100% swoich powierzchni nośnych, dzięki czemu przenosi wyższe obciążenia osiowe

   Kiedy warto zastosować podkładki oporowe P2?

   • gdy jest przewidziane smarowanie (olejem, smarem)
   • gdy wymagane są większe szybkości ślizgu (do 3,3m/s)
   • przy podwyższonym obciążeniu wstrząsami wzgl. podwyższonym obciążeniu krawędziowym
   • przy dokładnej płaszczyznowości wskutek obróbki skrawaniem (nie P20 i P202)

   Wskazówka:

   Należy uwzględnić przedział temperatur roboczych od -40°C do 110°C! W razie potrzeby podkładki oporowe należy zabezpieczyć przed wykonywaniem ruchu razem z innymi częściami. Jest to możliwe przez ich przynitowanie, przyśrubowanie, przyklejenie czy zastosowanie innych środków konstrukcyjnych.

   Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

   Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

   Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

   Ustawienia prywatności

   Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

   Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

   Wymagane

   Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

   Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

   • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
   • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

   Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

   • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
   • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
   • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

   Komfort

   Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

   Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

   • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
   • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

   Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

   • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
   • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

   Statystyka

   Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

   Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

   • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
   • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
   • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

   Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

   • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

   Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.